Runaway歌词-JW

  • A+
所属分类:流行歌曲歌词
中文歌词网为大家提供Runaway歌词,您可以查看,以及了解Runaway歌词,《Runaway》是JW唱的歌曲,陈咏谦作词,黄宇希作曲,Dough-Boy编曲.这首歌超级超级好听,舒漫的舞曲风.
Runaway歌词-JW

Runaway歌词

演唱:JW

作词:陈咏谦

作曲:黄宇希

求情是白费心机

Now you get off my way

明明是你太卑鄙

成群男士逗我欢喜跟我比

从前专一的顾忌即刻不顾忌

天黑即进入放肆的天地

Runaway 玩好多嘢新奇

Runaway 玩 hehe 接 heyhey

Runaway 玩即刻有酒嚟

即刻会抽离点解要嗌死

Runaway 玩玩多个星期

Runaway 玩 didi 接 deydey

Runaway 玩即刻有 friend 嚟

他不爱惜不爱惜可以飞

Oh 我今晚不做仆人

我嘴巴发风骚性感的发音

自律是多么笨随便吻

至少我饮醉可以忘掉你一阵

Oh 怀疑什么会发生

听朝先再想一次混乱人生

为何还这么紧谁心狠

至少我加重伤势明示我不幸

Na na na na na na na na na na

Na na na na na na

Na na na na na na na na na na

Na na na na na na

求情是白费心机

Now you get off my way

明明是你太卑鄙

成群男士逗我欢喜跟我比

从前专一的顾忌即刻不顾忌

天黑即进入放肆的天地

Runaway 玩好多嘢新奇

Runaway 玩 hehe 接 heyhey

Runaway 玩即刻有酒嚟

即刻会抽离点解要嗌死

Runaway 玩玩多个星期

Runaway 玩 didi 接 deydey

Runaway 玩即刻有 friend 嚟

他不爱惜不爱惜可以飞

Oh 这不算天大罪名

我真的去玩好过假装正经

现在什么都认心领

我只记得你一再谋害我生命

Oh 留言是骚软叫声

她手机拍张**自认明星

You are my everything

清醒

记得我讲过一次然后你肃静

Na na na na na na na na na na

Na na na na na na

Na na na na na na na na na na

Na na na na na na

求情是白费心机

Now you get off my way

明明是你太卑鄙

成群男士逗我欢喜跟我比

从前专一的顾忌即刻不顾忌

天黑即进入放肆的天地

Runaway 玩好多嘢新奇

Runaway 玩 hehe 接 heyhey

Runaway 玩即刻有酒嚟

即刻会抽离点解要嗌死

Runaway 玩玩多个星期

Runaway 玩 didi 接 deydey

Runaway 玩即刻有 friend 嚟

他不爱惜不爱惜可以飞

他不爱惜不爱惜可以飞

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: